Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door De bloembinderij  in de winkel of via mail

Het plaatsen van een bestelling bij De bloembinderij leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van zijn eigen algmene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De Bloembinderij behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan enkel via email aangevraagd worden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“De Bloembinderij ": de website en winkel van de eenmanszaak De Bloembinderij waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop De Bloembinderij.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen De Bloembinderij en de klant van de  “ De Bloembinderij” met betrekking tot de producten die worden aangeboden  op de website of in de winkel " De Bloembinderij".

“Producten”: alle goederen aangeboden door "De Bloembinderij" via de website of in de winkel van  "De Bloembinderij" die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens
De Bloembinderij

Simonne Troosters

Genkseweg 43

3530 Helchteren

Belgie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+32 (0)497 648 486

BE 0773.251.237
 

Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand op volgende wijze:

*Telefonisch door het aanvaarden van de bestelling
*Via email op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het opgegeven emailadres.
*In de winkel door het noteren van de bestelling


De klant en De Bloembinderij komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van De Bloembinderij hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop De Bloembinderij behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

bij het niet voorradig zijn van een product,
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
bij overmacht.


Prijzen en producten

Producten (en speciale aanbiedingen ) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

Producten blijven eigendom van De Bloembinderij tot ontvangst van de volledige betaling van datzelfde product.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Bloembinderij behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Ondanks het feit dat de website  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet helemaal up-to-date is.


Betaling

Betalingen kunnen gebeuren op volgende manieren :

* in onze winkel
* Electronisch door storting op ons rekeningnr MET vermelding van de juiste referentie.
* Via overschrijving, online met een Visa of Masterkaart. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.   

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Bloembinderij kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van De Bloembinderij.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

De Bloembinderij

Simonne Troosters

Genkseweg 43

3530 Helchteren

Rekeningnummer

IBAN: BE 0773 251 237

BIC:   GKCC BE BB


Bij niet betaling zullen volgende acties ondernomen worden :

*Een herinneringsbericht zal gestuurd worden na overschrijding van de betalingstermijn van 1 maand. Intrest van 2% op maandbasis begint te lopen.

*Als de betaling op betalingsdatum + 2 maanden nog niet is gebeurd, dan kan zonder voorafgaande verwittiging en automatisch een administratieve kost van 20.00 (twintig Euro) aangerekend worden als laatste verwittiging. Interesten zullen blijven lopen.

*Bij overschrijding van de betalingstermijn met 3 maanden overschreden wordt dan zal uw dossier in handen van een incassobureau  worden gegeven met alle kosten voor de schuldenaar.

*De Bloembinderij behoudt zich het recht voor om wanbetalers in de toekomst te weigeren en hun gegevens door te geven aan de bevoegde instanties en partners die hier naar vragen.

*Na betaling van de hoofdsom zal een aparte factuur met de openstaande interesten verstuurd worden.Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is De Bloembinderij bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Wel zullen uw gegevens opgenomen worden in ons klantenbestand om u op de hoogte te houden van promoties en workshopps. U kan uw gegevens op elk moment opvragen , verbeteren , wijzigen of laten schrappen door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing , met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.


Levering en leveringstermijn

U kan bij een bestelling kiezen om het product in de winkel af te komen halen of te laten leveren.
Als u kiest om het in de winkel af te halen dient u ons te contacteren via telefoon of mail om een tijdstip af te spreken.
Leveren kan binnen een straal van 15 km rond Helchteren.
Leveringen in  Houthalen-Helchteren zijn gratis.
Leveringen verder dan een straal van 5 km binnen een straal  rond Helchteren  kosten 10 Euro

Voor leveringen op maandag, bestellen voor zaterdag 12.00
Voor leveringen op dinsdag tem zaterdag, 24 u op voorhand bestellen.

Bestellingen betaald per overschrijving worden geleverd op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van De Bloembinderij.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of bieden wij een alternatief product aan. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen kunnen tot maximum 15 km buiten Helchteren.

Vul bij de gegevens het afleveradres zo compleet mogelijk in en vergeet zeker  de naam niet aan wie geleverd moet worden.

Levering is enkel mogelijk tussen 9.00 en 17.00

Indien de desbetreffende persoon niet aanwezig is als het product wordt aangeboden, proberen we het bij de buren of laten we het product achter op een voor ons geschikte plaats (bv aan de achterdeur)

Uw bestelling wordt slechts 1 keer aangeboden op het leveradres.
 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De Bloembinderij kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.


Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop De Bloembinderij is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak De Bloembinderij (Simonne Troosters)

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend


Bezoekers: 4352